Akredytacja Ministerstwa Zdrowia

Bank Komorek Macierzystych Progenis jest bankiem akredytowanym. Zgodnie z art. 26 pkt 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Progenis otrzymał dwa odrębne pozwolenia na realizację procesów preparowania oraz deponowania w dwóch laboratoriach:

pozwolenie wydane 22 stycznia 2020 r. obejmujące procesy realizowane w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie

pozwolenie wydane 28 marca 2018 r. obejmujące procesy realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

Zgodnie z przepisami ww. Ustawy pozwolenia zostały udzielone na maksymalny możliwy okres, tj. 5 lat. Bank Progenis, w tym dwa laboratoria, podlegają systematycznej kontroli ze strony Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

NZOZ PROGENIS

Poddając się dodatkowym regularnym kontrolom Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia w 2011r. Progenis został zarejestrowany jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ ), co dodatkowo wpływa na jakość naszych usług.

Ubezpieczenie

Komórki macierzyste zdeponowane w banku Komórek Macierzystych PROGENIS ubezpieczone są dodatkowo w Tu i R Allianz Polska. Gwarantujemy wypłatę odszkodowania w wysokości 100 000 zł jeśli z winy Progenis komórki nie będą zdatne do wykorzystania, co w ponad 17-letniej historii firmy Progenis nie miało nigdy miejsca.

Własne laboratorium oraz współpraca z ośrodkiem przeszczepowym

PROGENIS gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie. Jako jedyny bank w Polsce zapewnia własne zaplecze laboratoryjne (Jagiellońskie Centrum Innowacji Life Science Park) oraz współpracę z czołowym ośrodkiem przeszczepowym w Warszawie (Wojskowy Instytut Medyczny). Procesy preparatyki, badań i przechowywania realizowane są przez laboratoria, wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz zatrudniające doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę diagnostów laboratoryjnych.

Gwarancja Wojskowego Instytutu Medycznego

Zgodnie z art. 32a pkt 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia każdy bank zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji ciągłości usługi. W związku z powyższym w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez Bank Komórek Macierzystych Progenis, w tym również w przypadku cofnięcia pozwolenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przechowywane preparaty zostaną przekazane do posiadającego pozwolenie Zakładu Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON w Warszawie.