Akredytacja Ministerstwa Zdrowia

Bank Komorek Macierzystych Progenis posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na pobieranie, preparowanie oraz przechowywanie krwi pępowinowej, co oznacz iż działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (określonymi w Ustawie Transplantacyjnej) regulującymi działalności banków komórek i tkanek, jak również podlegamy systematycznej kontroli naszych procesów przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

NZOZ PROGENIS

Poddając się dodatkowym regularnym kontrolom Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia w 2011r. Progenis został zarejestrowany jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ ), co dodatkowo wpływa na jakość naszych usług.

Ubezpieczenie

Komórki macierzyste zdeponowane w banku Komórek Macierzystych PROGENIS ubezpieczone są dodatkowo w Tu i R Allianz Polska. Gwarantujemy wypłatę odszkodowania w wysokości 100 000 zł jeśli z winy Progenis komórki nie będą zdatne do wykorzystania, co w ponad 17-letniej historii firmy Progenis nie miało nigdy miejsca.

Własne laboratorium oraz współpraca z ośrodkiem przeszczepowym

PROGENIS gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie. Jako jedyny bank w Polsce zapewnia własne zaplecze laboratoryjne oraz współpracę z czołowym ośrodkiem przeszczepowym w Warszawie (Wojskowy Instytut Medyczny). Procesy preparatyki, badań i przechowywania realizowane są przez laboratoria, wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz zatrudniające doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę diagnostów laboratoryjnych.

Gwarancja Wojskowego Instytutu Medycznego

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez Bank Komórek Macierzystych Progenis, w tym również w przypadku cofnięcia pozwolenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przechowywane preparaty zostaną przekazane do posiadającego pozwolenie Zakładu Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON w Warszawie.