Oferujemy kompleksową usługę obejmującą: pozyskanie, preparatykę, zamrożenie i przechowywanie komórek macierzystych krwi pępowinowej, które przez lata będą do Waszej wyłącznej dyspozycji stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie życia i zdrowia Waszego Dziecka oraz pozostałych członków rodziny.

Cały proces składa się z kilku prostych etapów:

 • W celu zdobycia wiedzy potrzebnej do podjęcia decyzji, zapraszamy na bezpośrednie spotkania z naszymi przedstawicielami regionalnymi w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu
 • Zachęcamy także do umówienia się na rozmowę konsultacyjną w jednym z naszych biur (Kraków, Warszawa)
 • Wszelkie pytania można zadać także mailowo lub telefonicznie

Spotkania z przedstawicielami Progenis są NIEZOBOWIĄZUJĄCE (i bezpłatne), a ich wiedza ma jedynie pomóc Państwu zgromadzić informacje potrzebne do podjęcia decyzji. Prosimy nie wahać się pytać o wszystko, co budzi Państwa wątpliwości, i przeszkadza w dokonaniu w pełni świadomego wyboru.

 • Rodzice zawierają umowę z Progenis, na mocy której Progenis świadczy usługę pobrania, preparatyki oraz przechowywania krwi pępowinowej
 • Umowę można zawrzeć podczas wizyty w biurze Progenis (Kraków i Warszawa), bezpłatnego spotkania z przedstawicielem regionalnym lub drogą korespondencyjną, poprzez wysyłanie wypełnionej i podpisanej umowy pobraną ze strony www.progenis.pl
 • Po zawarciu umowy Progenis przeprowadza wstępną kwalifikację Matki do pobrania krwi pępowinowej na podstawie wywiadu medycznego
 • Rodzice przed porodem otrzymują zestaw do pobrania krwi pępowinowej Dziecka, który w dniu porodu należy zabrać ze sobą do szpitala

Przy zawieraniu umowy z bankiem krwi prosimy by pamiętaćj, aby sprawdzić:

– czy bank posiada aktualną akredytację Ministerstwa Zdrowia
– czy jest NZOZ-em
– kto jest gwarantem banku w razie upadłości
– czy pomaga bezpłatnie przy organizacji przeszczepień i badań z nimi związanych (Pakiet Transplantacyjny Progenis)

 • Pozyskanie krwi pępowinowej wykonuje wykwalifikowany personel szpitala
 • W dniu porodu – po odpępnieniu – położna pozyskuje krew z pępowiny
 • Krew zostaje zabezpieczona do czasu przyjazdu kuriera medycznego Progenis
 • Rodzice informują Progenis o fakcie pobrania krwi na całodobowy numer zgłoszeniowy

Badania wykazują, że krew pępowinowa powinna zostać zamrożona do 48h od momentu pozyskania. Progenis świadcząc usługi na najwyższym poziomie ograniczył ten czas maksymalnie do 24h. Dzięki temu uzyskujemy większą żywotność komórek macierzystych, co wpływa na ich późniejszą efektywność terapeutyczną.

 • Kurier medyczny transportuje pobraną krew pępowinową do certyfikowanego laboratorium Progenis
 • Na przywiezioną krew pępowinową czekają laboranci gotowi do preparowania otrzymanego materiału
 • Po przeprowadzeniu preparatyki następuje zamrożenie koncentratu komórek macierzystych wraz ze środkiem krioochronnym w oparach ciekłego azotuw w najnowocześniejszych kriostatach Messer Chronos
 • Krew pępowinowa bezpiecznie przechowywana jest pod stałą kontrolą systemu komputerowego oraz profesjonalnej obsługi technicznej

Najstarszy preparat, który po rozmrożeniu wykorzystano z sukcesem do przeszczepienia miał 24 lata. Z punktu widzenia biologicznego oraz medycznego komórki macierzyste przechowywane w akredytowanym banku komórek macierzystych w kontrolowanym środowisku powinny mieć takie same właściwości po 5, 10 i 100 latach.

Po wykonaniu wszelkich niezbędnych badań wysyłamy do Rodziców Certyfikat zdeponowania komórek macierzystych krwi pępowinowej w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS

Pamiętajmy! Komórki macierzyste Państwa Dziecka są dla Państwa dostępne w ciągu 24h przez 7 dni w tygodniu.