Jakiś czas temu pojawiła się w Polsce, znana na świecie już od dawna, idea publicznego deponowania krwi pępowinowej. Różnice pomiędzy prywatnym (rodzinnym) bankowaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej a bankowniem publicznym zestawiono poniżej:

BANKOWANIE PRYWATNE BANKOWANIE PUBLICZNE
Kto może skorzystać z preparatu dziecko / rodzeństwo / rodzice każdy
Kto ponosi koszty rodzice państwo
Dostępność usługi większość szpitali na terenie Polski pojedyncze szpitale w ograniczoym czasie trwania akcji
Badania dodatkowe

badanie HLA - antygen zgodności tkankowej - oznaczany po zamrożeniu preparatu, tylko w przypadku wystąpienia wskazania do przeszczepienia u członka rodziny (badanie płatne, wyłącznie w Progenis dostępne gratis)

badanie HLA -antygen zgodności tkankowej - oznaczane przed zamrożeniem preparatu
Formalności umowa - dostępna na naszej stronie dokonywane w szpitalu, niezbędne jest zrzeczenie się praw do preparatu
Dostępność preparatu W ciągu 24h, 7 dni w tygodniu Po wpisaniu pacjenta na listę oczekujących na przeszczepienie i uzyskaniu pozytywnej weryfikacji HLA

Warto wiedzieć

Po porodzie znajdująca się w łożysku i pępowinie krew jest traktowana jako odpad biologiczny, a wraz z nią lecznicze komórki macierzyste, które zawiera. Teraz jednak mogą Państwo to zmienić! Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie zdecydują się Państwo na opcję bankowania rodzinnegoistnieje możliwość bezpłatnego oddania krwi pępowinowej swojego Dziecka do banku publicznego. Krew Państwa Dziecka posłuży w ten sposób do leczenia ciężko chorych osób, oczekujących na przeszczepienie komórek krwiotwórczych.

Proces pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest bezbolesny i całkowicie bezpieczny zarówno dla Matki jak i Dziecka.

Oddanie krwi pępowinowej do Publicznego Banku Krwi Pępowinowej PROGENIS oraz jej późniejsze przechowywanie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Informacje o krwi pępowinowej zakwalifikowanej do przechowywania w banku publicznym zostają przekazane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego i Krwi Pępowinowej prowadzonego przez Centrum Koordynacyjno – Organizacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant i udostępnione dla ośrodków przeszczepowych poszukujących materiału do terapii dla oczekującego biorcy.