Cechy komórek macierzystych z krwi pępowinowej stanowiące o ich wartości.

 • 100% zgodność tkankowa w przeszczepieniach autologicznych (własnych)
 • materiał gotowy do przeszczepienia

W razie choroby unikniesz długotrwałego poszukiwania dawcy w bazach międzynarodowych co trwa 4-6 miesięcy, a prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy szacuje się na ok. 1:25 tys. W przypadku posiadania własnego koncentratu komórek macierzystych czas od rozpoznania choroby i podjęcia decyzji o konieczności przeszczepu do możliwości przeprowadzenia terapii wynosi 2-3 tygodnie.

 • przeszczepiane tej samej osobie, od której zostały pobrane nie powodują reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD), nie ma także ryzyka odrzucenia takiej transplantacji
 • przeszczepiane innej osobie niż Dziecko, od którego zostały pobrane, wykazują mniejszą skłonność do powikłań potransplantacyjnych niż w przypadku komórek macierzystych pozyskanych z innych źródeł
 • jako jedyne pozyskiwane są bezbolesną i bezinwazyjną metodą
 • są bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane niż komórki pobrane z organizmu osoby dorosłej, dzięki czemu łatwiej zmieniają się w inne komórki naszego ciała, a co za tym idzie, ich zdolności regeneracyjne są 10 – krotnie wyższe

Daje to ogromne możliwości w medycynie regeneracyjnej, gdyż pozwala mieć nadzieję na wyhodowanie nawet całego organu z komórek macierzystych.

 • krew pępowinowa stanowią doskonałe rodzinne źródło komórek macierzystych

Zdeponowana w  banku rodzinnym krew pępowinowa stanowi wyłączną własność Twojego Dziecka. Może być ona wykorzystana w dowolnym momencie na ratowanie zdrowia i życia jego lub innych członków rodziny.

Dzięki obniżonej aktywności immunologicznej łatwiej dopasować komórki z krwi pępowinowej do ewentualnego biorcy. Dla porównania – w przypadku przeszczepienia szpiku, aby terapia była w ogóle możliwa, aż 9/10 antygenów HLA musi być zgodnych, natomiast w przypadku krwi pępowinowej wystarczy zgodność 4/6.

 • ich pobieranie, przetwarzanie i bankowanie nie budzi żadnych wątpliwości natury etycznej. Jest ono popierane przez Kościół Katolicki oraz autorytety etyczne jako alternatywa dla wykorzystania komórek embrionalnych.
Bezwzględne
 1. Stwierdzone u matki zakażenie wirusem HIV.
 2. Stwierdzone u matki zakażenie bakteriami kiły.
 3. Przyjmowanie przez matkę w czasie ciąży leków wpływających szkodliwe na płód i jego krew pępowinową.
 4. Stwierdzone u dziecka aktywne zakażenie wirusem HIV.
 5. Widoczne u dziecka wady wskazujące na chorobę genetyczną.
 6. Stwierdzona u dziecka wrodzona uogólniona choroba nowotworowa.
 7. Stwierdzona u dziecka aktywna wrodzona choroba nienowotworowa – powodująca zmniejszoną zdolność krwi pępowinowej do rekonstrukcji układu krwiotwórczego.
Względne
 1. Stwierdzona u matki aktywna choroba nowotworowa.
 2. Stwierdzone u matki rozległe kłykciny okolic narządów płciowych, aktywna postać opryszczki narządów płciowych, dodatnie wyniki badań mikrobiologicznych wskazujące na czynne zakażenie matki podczas ciąży.
 3. Uogólnione zakażenie matki stwierdzone w dniu porodu