Komórki macierzyste krwi pępowinowej…

 

Mają ogromny potencjał leczniczy

Już teraz stosowane są do w leczeniu ponad 80 jednostek chorobowych, a obiecujące wyniki dotychczasowych badań wskazują na możliwość ich zastosowania w leczeniu wielu obecnie nieuleczalnych chorób


Są bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane

Ich zdolność regeneracyjna jest aż 10 razy większa niż na przykład tych pochodzących ze szpiku kostnego.


Wykazują skłonność do transdyferencjacji

Dotychczasowe badania potwierdziły zdolność różnicowania się komórek z krwi pępowinowej w komórki wątroby, mięśnia sercowego, śródbłonka, trzustki, mózgu, nerki, płuc i siatkówki oka.


Ich przeszczepienie jest bezpieczniejsze

Przy przeszczepach autologicznych (ten sam dawca i biorca) zapewniają brak reakcji odrzucenia, a także nie wywołują reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD).


Pozwalają na szybkie podjęcie leczenia

Czas od rozpoznania choroby i podjęcia decyzji o konieczności dokonania przeszczepienia do jego wykonania wynosi tylko 2-3 tygodnie (w przypadku przeszczepień szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego poszukiwanie odpowiedniego dawcy trwa średnio 4-6 miesięcy i nie zawsze kończy się powodzeniem).


Pozyskiwane są bezinwazyjnie

Jako jedyne pozyskiwane są bezinwazyjnie i bezboleśnie i dla Matki i dla Dziecka.


Są wyłączną własnością Dziecka

Mogą być w dowolnym momencie wykorzystane do ratowania zdrowia i życia jego lub innych członków Rodziny.


Ich pozyskanie możliwe jest tylko raz w życiu

Można pozyskać je jedynie w chwili narodzin dziecka.