Doświadczenie mamy we krwi

Działamy na rynku polskim już od ponad 20 lat pozyskując, badając i przechowując krew pępowinową.


Jako jedyni działamy w oparciu o własne laboratorium oraz współpracę z ośrodkiem przeszczepowym

Posiadamy własne zaplecze laboratoryjne (Jagiellońskie Centrum Innowacji Life Science Park) oraz współpracę z czołowym ośrodkiem przeszczepowym w Warszawie (Wojskowy Instytut Medyczny).
Ponadto, zapewniamy dostęp do najwyższej klasy specjalistów oraz najwyższej jakości sprzętu laboratoryjnego.


Zostaliśmy zweryfikowani w praktyce

Preparowane i deponowane w naszym banku preparaty były już stosowane w terapii. Stanowi to potwierdzenie prawidłowości wykonywanych procesów.

 

 

Posiadamy Akredytację Ministerstwa Zdrowia

Zgodnie z art. 26 pkt 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Progenis otrzymał dwa odrębne pozwolenia na realizację procesów preparowania oraz deponowania w dwóch laboratoriach:

pozwolenie wydane 22 stycznia 2020 r. obejmujące procesy realizowane w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie

pozwolenie wydane 28 marca 2018 r. obejmujące procesy realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

 

Zapewniamy gwarancję ciągłości usługi

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, w tym również w przypadku cofnięcia pozwolenia przez Ministra Zdrowia, przechowywane komórki macierzyste zostaną przekazane do posiadającego pozwolenie Zakładu Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON w Warszawie.


Jesteśmy w 100% polską firmą

Posiadamy wyłącznie polski kapitał.


Jesteśmy ubezpieczeni

Nasze usługi zabezpiecza Tu i R Allianz Polska.