Krew pępowinowa krążąca pomiędzy matką i dzieckiem w trakcie ciąży umożliwia jego prawidłowy rozwój. Po narodzinach dziecka, gdy pępowina przestaje tętnić, następuje jej odcięcie. Jest to jedyny moment, kiedy krew pępowinowa może zostać pobrana i zabezpieczona. W specjalistycznym laboratorium zostają z niej pozyskane komórki macierzyste.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają ogromny potencjał leczniczy i już dziś stosowane są w leczeniu wielu ciężkich schorzeń. W przyszłości będą mogły zapewnić jeszcze szerszy dostęp do nowoczesnych form terapii bądź stanowić gotowy do transplantacji materiał przeszczepowy.

Krew pępowinowa i zawarte w niej komórki macierzyste:

  1. hematopoetyczne komórki macierzyste (hematopoietic stem cells – HSC)
  2. mezenchymalne komórki macierzyste (mesenchymal stem/stromal cells – MSC)
  3. komórki macierzyste o charakterze embrionalnym (embryonic-like)
  4. pluripotencjalne komórki VSEL (very small embryonic-like).

Krew pępowinowa zawiera komórki macierzyste bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane niż komórki pozyskane z dorosłego organizmu. Dzięki nieograniczonej możliwości namnażania się po przeszczepieniu skuteczność terapii z wykorzystaniem komórek z krwi pępowinowej jest znacznie większa.