Komórki macierzyste to najbardziej pierwotne komórki, które tworzą struktury żywego organizmu. Charakteryzują je unikatowe cechy, dzięki którym rewolucjonizują współczesną medycynę.

Źródłem komórek macierzystych może być:

  1. szpik kostny
  2. krew obwodowa
  3. krew pępowinowa
  4. embriony
  5. inne tkanki, m. in.: tkanka tłuszczowa, nerwowa, jelita

Najprostszym, a zarazem najmniej inwazyjnym sposobem pozyskania komórek macierzystych jest krew pępowinowa, zaś zawarte w niej komórki macierzyste, dzięki kilku szczególnym cechom, posiadają znaczną przewagę nad komórkami pochodzącymi z innych źródeł.

Krew pępowinowa i zawarte w niej komórki macierzyste

  1. hematopoetyczne komórki macierzyste (hematopoietic stem cells – HSC)
  2. mezenchymalne komórki macierzyste (mesenchymal stem/stromal cells – MSC)
  3. komórki macierzyste o charakterze embrionalnym (embryonic-like)
  4. pluripotencjalne komórki VSEL (very small embryonic-like).

Krew pępowinowa zawiera komórki macierzyste bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane niż komórki pozyskane z dorosłego organizmu. Dzięki nieograniczonej możliwości namnażania się po przeszczepieniu skuteczność terapii z wykorzystaniem komórek z krwi pępowinowej jest znacznie większa.

 

 

Dlaczego warto zabezpieczyć krew pępowinową?