Decyzja

Pomożemy Wam w podjęciu decyzji! Podczas spotkania z naszym konsultantem regionalnym lub podczas konsultacji telefonicznej opowiemy o idei przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej, o możliwościach stosowania krwi pępowinowej w terapii oraz o tym jak wygląda samo pozyskanie i preparatyka krwi.


Umowa

To Wy decydujecie w jakiej formie zawrzecie umowę z Progenis, my zaś dostosujemy się do Waszych oczekiwań. Umowa może zostać zawarta w wybranej formie:

  1. na spotkaniu z regionalnym konsultantem medycznym w dogodnym miejscu i terminie.
  2. drogą korespondencyjną.
  3. podczas wizyty w biurze PROGENIS (Kraków, Warszawa).


Pozyskanie krwi pępowinowej

PAMIĘTAJCIE! W dniu porodu zabierzcie ze sobą do szpitala zestaw do pozyskania i transportu krwi pępowinowej PROGENIS, przekażcie go położnej. Krew pępowinowa zostanie pozyskana po odpępnieniu Maleństwa, następnie zabezpieczona w zestawie i przygotowana do transportu.


Preparatyka i zamrożenie

Około 24 godziny po porodzie krew pępowinowa Waszego Dziecka trafi do laboratorium Progenis, gdzie zostanie przebadana, poddana preparatyce i zamrożona.


Przechowywanie

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej Waszego Dziecka deponowane są w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS. Fakt ten potwierdzamy wydaniem certyfikatu.

PAMIĘTAJCIE! W przypadku konieczności wykorzystania komórek macierzystych, są one do Waszej wyłącznej dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.