Drodzy Rodzice!

Miło nam poinformować, że Bank Komórek Macierzystych PROGENIS aktywnie wspiera publiczne bankowanie krwi pępowinowej w Polsce. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Progenis zrealizował bezpłatne pobrania krwi pępowinowej dla celów publicznych dla biorcy niespokrewnionego.

Szpitale, w których realizowane były pobrania krwi pępowinowej w 2012 roku

  • Warszawa, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, ul. Madalińskiego 25
  • Warszawa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231
  • Warszawa, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2
  • Kraków, Szpital im. Czerwiakowskiego, ul. Siemiradzkiego 1
  • Kraków, Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 23
  • Gdańsk, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Kliniczna 1a
  • Bydgoszcz, Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. ks. R. Markwarta 4-6

Bank Komórek Macierzystych PROGENIS serdecznie dziękuje personelowi i szpitalom, które zaangażowały się w akcję.

Obecnie pobrania krwi pępowinowej do banku publicznego są wstrzymane.

O wznowieniu akcji będziemy informować na bieżąco.