Transport

czyli dostarczenie preparatu do laboratorium w specjalistycznym zestawie Progenis

Pozyskana krew pępowinowa zostaje zabezpieczona w specjalnym zestawie. Do 24 godzin od momentu porodu trafia ona do jednego z naszych laboratoriów, gdzie wykwalifikowani laboranci przygotują ją do zamrożenia.


Preparatyka

czyli przygotowanie pozyskanej krwi pępowinowej do zamrożenia

Pozyskany materiał zostaje poddany procesom preparatyki obejmującym eliminację erytrocytów, płytek krwi i osocza. W ich wyniku zostaje sporządzony koncentrat komórek macierzystych.  Taki koncentrat następnie zostaje umieszczony w worku mrożeniowym i bezpiecznie zamknięty w kasecie.


Badania

czyli weryfikacja wartości terapeutycznej pobranego materiału

Aby preparat mógł być wykorzystany w przeszczepieniu, musi spełniać określone kryteria. Dlatego jeszcze przed zamrożeniem przeprowadzamy komplet szczegółowych badań pozwalających ocenić jakość pobranego materiału i zweryfikować jego przydatność do terapii w przyszłości.

→ Badania mikrobiologiczne z krwi obwodowej matki na obecność:

  • przeciwciał anty-HCV -wirusa zapalenia wątroby typu C
  • przeciwciał anty-HBc wirusa zapalenia wątroby typu B
  • antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B- HBsAg
  • przeciwciał anty HIV
  • test kiłowy swoisty

→ Badania koncentratu komórek macierzystych:

  • badanie na obecność bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów
  • zawartość i żywotność WBC pozwalającym potwierdzić jakość pobranego materiału


Zamrożenie

czyli złożenie preparatu w oparach ciekłego azotu w najnowocześniejszych kriostatach

Koncentrat komórek macierzystych zostaje bezpiecznie zamrożony i umieszczony w specjalistycznym kriostacie w oparach ciekłego azotu w temperaturze -196°C. Bezpieczeństwo preparatu zapewnia całodobowy system monitoringu komputerowego oraz nasi laboranci.


Przechowywanie i dysponowanie

czyli bezpieczeństwo rodziny poprzez depozyt życiodajnych komórek macierzystych krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej przechowywane w rodzinnym banku Progenis są wyłączną własnością Dziecka, od którego zostały pobrane. Pozostają do Waszej dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Fakt ten potwierdzamy wydaniem Certyfikatu preparatyki i przechowywania komórek macierzystych.