czyli dostarczenie preparatu do laboratorium w specjalistycznym zestawie do pozyskania  i transportu krwi pępowinowej Progenis

Krew pępowinowa pozyskana podczas porodu zostaje zabezpieczona w specjalnym zestawie na czas transportu do laboratorium, gdzie wykwalifikowani laboranci przygotują ją do zamrożenia do czasu wykorzystania jej w celach terapeutycznych.

czyli przygotowanie krwi pępowinowej do zamrożenia

Specjalistyczna preparatyka obejmuje eliminację erytrocytów, płytek krwi i osocza oraz sporządzenie koncentratu komórek macierzystych. Taki koncentrat następnie zostaje umieszczony w worku mrożeniowym i bezpiecznie zamknięty w kasecie. Wszelkie prace w laboratoriach Progenis wykonywane są wg najwyższych standardów nakreślonych przez ekspertów Rady Europy.

czyli weryfikacja wartości terapeutycznej pobranego materiału

Aby preparat mógł być wykorzystany w przeszczepieniu, musi spełniać określone kryteria. Dlatego Progenis przeprowadza komplet szczegółowych badań pozwalających ocenić jakość pobranego materiału i zweryfikować jego przydatność do terapii w przyszłości.

czyli złożenie preparatu w oparach ciekłego azotu w najnowocześniejszych kriostatach

Koncentrat komórek macierzystych uzyskany po preparatyce krwi pępowinowej zostaje bezpiecznie zamrożony i umieszczony w specjalistycznym kriostacie w oparach ciekłego azotu w temperaturze -196°C. Bezpieczeństwo preparatu zapewnia całodobowy system monitoringu komputerowego oraz laboranci.

czyli bezpieczeństwo rodziny poprzez depozyt życiodajnych komórek macierzystych krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej przechowywane w banku Progenis są do Waszej wyłącznej dyspozycji 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Krew pęowinowa przechowywana w rodzinnym banku Progenis jest wyłączną własnością Dziecka, od którego została pobrana.

→ Badania mikrobiologiczne z krwi obwodowej matki na obecność:

  • przeciwciał anty-HCV -wirusa zapalenia wątroby typu C
  • przeciwciał anty-HBc wirusa zapalenia wątroby typu B
  • antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B- HBsAg
  • przeciwciał anty HIV
  • test kiłowy swoisty

→ Badania koncentratu komórek macierzystych:

  • badanie na obecność bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów
  • zawartość i żywotność WBC pozwalającym potwierdzić jakość pobranego materiału