W chwili obecnej komórki macierzyste stosuje się w leczeniu około 80 schorzeń. Wykorzystywane są one zarówno w przeszczepieniach autologczinych (własne komórki macierzyste), jak i allogenicznych (inny dawca i inny biorca).
Poniżej prezentujemy listę chorób leczonych za pomocą komórek macierzystych

W naszym kraju istnieje obecnie pięć ośrodków gotowych w każdej chwili przeprowadzić przeszczepienie z krwi pępowinowej  – w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Ponad to krew pępowinowa może być użyta w terapii pacjentów dorosłych w ośrodkach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W Polsce dokonano jak dotąd ponad dwadzieścia przeszczepień krwi pępowinowej, a pierwsze z nich przeprowadzono w Poznaniu w 1994 roku.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej przeszczepiane sa już 30 lat. Na całym świecie przeprowadzono już ponad 40 000 przeszczepień krwi pępowinowej. 

Poniżej zamieszczamy zestawienie przykładowych przeszczepień krwi pępowinowej pochodzącej z banków rodzinnych.

Nazwa Banku Data leczenia Schorzenie Wiek biorcy (lata) Stopień pokrewieństwa Ilość przechowywanej krwi (ml) Czas przechowywania (mies.) Ośrodek przeszczepowy
CorCell 2003 Ostra białaczka limfoblastyczna 3 autologiczny 85 36 Hope Children's Hospitla in Illinois
Cord Blood Registry 16 XII 93 Przewlekła białaczka szpikowa 1 rodzeństwo 105 2 University of Minnesota
Cord Blood Registry 9 VI 95 Zespół mielodysplastyczny 9 rodzeństwo 168 14 University Medical Center, Tucson
Cord Blood Registry 24 VII 96 Ostra białaczka limfoblastyczna 6 rodzeństwo 56 2 University Medical Center, Tucson
Cord Blood Registry 6 I 97 Ostra białaczka nielimfoblastyczna 3 rodzeństwo 106 4 Childrens Hospital Los Angeles
Cord Blood Registry 11 III 98 Ostra białaczka limfoblastyczna 5 rodzeństwo 140 30 Kaiser Hopsital Los Angeles
Cord Blood Registry 19 VIII 98 Ostra białaczka szpikowa 5 rodzeństwo 60 1 Lucile Packard Children's Hospital at Stanford
Cord Blood Registry 30 X 98 Ostra białaczka nielimfoblastyczna 4 rodzeństwo 71 14 University of Michigan, Ann Arbor
Cord Blood Registry 2 XI 99 Ostra białaczka limfoblastyczna 6 rodzeństwo 35 9 University Medical Center, Tucson
Cord Blood Registry 29 XI 99 Talasemia beta 3 rodzeństwo 90 6 University Medical Center, Tucson
Cord Blood Registry 7 II 00 Niedokrwistość Fanconiego 4 rodzeństwo 27 12 University Medical Center, Tucson
Cord Blood Registry 11 II 00 Ostra białaczka limfoblastyczna 16 rodzeństwo 138 48 Devos Children's Hospital, Grand Rapids
Cord Blood Registry 12 V 00 Ostra białaczka limfoblastyczna 3 rodzeństwo 55 23 Children's Hospital of Wisconsin,
Cord Blood Registry 27 VII 00 Zespół Hurlera 2 rodzeństwo 63 3 Children's Medical Center of Dallas
Cord Blood Registry 18 V 01 Przewlekła białaczka szpikowa 43 matka 61 35 MD Anderson Cancer Center, Houston
Cord Blood Registry 1 VI 01 Ostra białaczka limfoblastyczna 3 rodzeństwo 72 12 University Medical Center, Tucson
Cord Blood Registry 14 VI 01 Ostra białaczka limfoblastyczna 18 rodzeństwo 120 24 Children's Hospital of Pennsylvania, Philadelphia
Cord Blood Registry 14 VIII 01 Ostra białaczka szpikowa 2 rodzeństwo 79 1 City of Hope Hospital, Duarte, CA
Cord Blood Registry 24 X 01 Niedokrwistość sierpowata 9 rodzeństwo 98 29 University of Michigan, Ann Arbor
Cord Blood Registry 31 I 02 Niedokrwistość aplastyczna 2 autologiczny 52 33 University of Minnesota
Cord Blood Registry 12 III 02 Ostra białaczka limfoblastyczna 5 rodzeństwo 115 9 City of Hope Hospital, Duarte, CA
Cord Blood Registry 18 III 02 Ostra białaczka limfoblastyczna 4 rodzeństwo 97 5 City of Hope Hospital, Duarte, CA
Cord Blood Registry 10 V 02 Niedokrwistość sierpowata 2 rodzeństwo 64 3 Medical City Dallas
Cord Blood Registry 12 VII 02 Ostra białaczka limfoblastyczna 8 rodzeństwo 76 4 Childrens Hospital Los Angeles
Cord Blood Registry 4 X 02 Ostra białaczka bifenotypowa 11 rodzeństwo 128 2 UCLA Medical Center
Cord Blood Registry 14 XI 02 Ostra białaczka limfoblastyczna 4 rodzeństwo 127 10 Childrens Hospital Los Angeles
Cord Blood Registry 18 XII 02 Talasemia beta 7 rodzeństwo 98 17 University of Michigan, Ann Arbor
Cord Blood Registry 2 IX 03 Ostra białaczka limfoblastyczna 6 rodzeństwo 75 35 Vanderbitt Medical Center, Nashville
Cord Blood Registry 30 IX 03 Ostra białaczka limfoblastyczna 5 rodzeństwo 93 4 Hackensack University Medical Center, NJ
Cord Blood Registry 11 III 04 Zespół hiper-IgM sprzężony z chromosomem X 3 rodzeństwo 89 7 Children's Memorial Hospital, Chicago
Cord Blood Registry 29 III 04 Ostra białaczka limfoblastyczna 5 rodzeństwo 41 2 Cook Children's Medical Center, Ft. Worth
Cord Blood Registry 29 VI 04 Ostra białaczka limfoblastyczna 8 rodzeństwo 57 27 Univeristy Medical Center, Tucson
Cord Blood Registry 20 VII 04 Niedokrwistość Fanconiego 11 rodzeństwo 142 15 Childrens Hospital Los Angeles
Cord Blood Registry 24 VIII 04 Ostra białaczka limfoblastyczna 3 rodzeństwo 77 18 Shands Hospital, University of Florida, Gainesville
Cord Blood Registry 2 IX 04 Niedokrwistość aplastyczna 3 autologiczny 40 36 Children's Hospital, Seatle
Cord Blood Registry 30 XII 04 Niedokrwistość aplastyczna 2 rodzeństwo 85 7 UC Davis Medical Center, Sacramento
Cord Blood Registry 15 II 05 Uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia 5 mies. autologiczny 25 5 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 15 II 05 Urazowe uszkodzenie mózgu 1 autologiczny 54 19 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 5 X 05 Talasemia beta 4 mies. rodzeństwo 75 4 Children's Hospital of Orange County
Cord Blood Registry 11 X 05 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 45 35 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 13 II 06 Niedokrwistość aplastyczna 3 autologiczny 107 58 City of Hope Hospital, Duarte, CA
Cord Blood Registry 17 II 06 Ostra białaczka szpikowa 1 rodzeństwo 61 3 All Children's Hospital, St. Petersbur, FL
Cord Blood Registry 31 VII 06 Niedokrwistość aplastyczna 9 autologiczny 70 115 City of Hope Hospital, Duarte, CA
Cord Blood Registry 15 VIII 06 Niedokrwistość aplastyczna 5 rodzeństwo 95 24 Children's Hospital of Wisconsin, Milwaukee
Cord Blood Registry 19 IX 06 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 34 40 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 9 I 07 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 34 42 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 1 III 07 Cukrzyca (Type 1) 2 autologiczny 170 27 Univeristy of Floryda
Cord Blood Registry 12 IV 07 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 27 20 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 20 IV 07 Niedokrwistość Diamonda-Blackfana 10 rodzeństwo 63 24 Schneider Children's Hospital, NY
Cord Blood Registry 30 IV 07 Rzadka choroba układu immunologicznego 5 autologiczny 83 69 Children's Memorial Hospital, Chicago
Cord Blood Registry 3 V 07 Ostra białaczka szpikowa 2 rodzeństwo 129 1 Westchester Medical Center, NY
Cord Blood Registry 15 V 07 Dziecięce porażenie mózgowe 10 m-cy autologiczny 23 10 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 17 V 07 Cukrzyca (Type 1) 2 autologiczny 62 24 Shands Hospital, University of Florida, Gainesville
Cord Blood Registry 20 VII 07 Cukrzyca (Type 1) 7 autologiczny 95 95 Shands University of Florida, Gainsville, FL
Cord Blood Registry 24 VII 07 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 49 19 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 16 VIII 07 Choroba Wolmana 2 m-ce rodzeństwo 63 27 Children's Hospital Los Angeles. Los Angeles, CA
Cord Blood Registry 23 VIII 07 Ostra białaczka szpikowa 2 rodzeństwo 124 11 Children's Hospital of Boston, Boston, MA
Cord Blood Registry 28 VIII 07 Dziecięce porażenie mózgowe 7 m-cy autologiczny 58 7 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 9 X 07 Ostra białaczka limfoblastyczna 7 rodzeństwo 92 48 Shands Universyty of Florida, Gainesville, FL
Cord Blood Registry 23 X 07 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 55 32 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 23 X 07 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 87 35 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 15 I 08 Dziecięce porażenie mózgowe 4 autologiczny 60 51 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 22 I 08 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 65 22 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 4 II 08 Ostra białaczka limfoblastyczna 1 rodzeństwo 40 3 University Medical Center, Tucson, AZ
Cord Blood Registry 8 II 08 Ostra białaczka szpikowa 3 rodzeństwo 79 15 All Children's Hospital, St. Petersburg, FL
Cord Blood Registry 8 II 08 Cukrzyca (Type 1) 8 autologiczny 98 105 Shands University of Florida, Gainsville, FL
Cord Blood Registry 26 II 08 Niesfoiste uszkodzenie mózgu 2 autologiczny 54 34 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 18 III 08 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 59 20 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 25 III 08 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 14 39 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 8 IV 08 Zapalenie mózgu 2 autologiczny 63 24 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 15 IV 08 Dziecięce porażenie mózgowe 8 autologiczny 75 97 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 6 V 08 Dziecięce porażenie mózgowe 5 autologiczny 35 61 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 23 V 08 Cukrzyca (Type 1) 3 autologiczny 45 35 Shands University of Florida, Gainsville, FL
Cord Blood Registry 27 V 08 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 39 24 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 27 V 08 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 80 23 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 3 VI 08 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 13 42 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 10 VI 08 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 110 44 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 19 VI 08 Cukrzyca (Type 1) 5 autologiczny 58 60 Shands University of Florida, Gainsville, FL
Cord Blood Registry 20 VI 08 Encefalopatia 2 tyg. autologiczny 62 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 8 VII 08 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 39 33 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 8 VII 08 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 112 34 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 29 VII 08 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 58 37 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 29 VII 08 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 37 18 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 12 VIII 08 Ostra białaczka limfoblastyczna 6 rodzeństwo 88 Children's Hospital of Wisconsin, Milwaukee
Cord Blood Registry 19 VIII 08 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 77 11 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 26 VIII 08 Dziecięce porażenie mózgowe 4 autologiczny 25 49 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 28 VIII 08 Ostra białaczka szpikowa 1 rodzeństwo 118 36 UCSF Medical Center, San Francisco, CA
Cord Blood Registry 2 IX 08 Niedotlenienie okołoporodowe 2 m-ce autologiczny 102 2 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 16 IX 08 Dziecięce porażenie mózgowe 4 autologiczny 135 58 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 23 IX 08 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 50 32 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 30 IX 08 Wodogłowie 1 m-c autologiczny 48 1 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 14 X 08 Wodogłowie 4 m-ce autologiczny 74 4 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 15 X 08 Ostra białaczka szpikowa 4 rodzeństwo 42 1 University Medical Center, Tuscon, AZ
Cord Blood Registry 17 X 08 Cukrzyca (Type 1) 3 autologiczny 23 42 Shands University of Florida, Gainsville, FL
Cord Blood Registry 28 X 08 Dziecięce porażenie mózgowe 7 autologiczny 79 90 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 30 X 08 Anemia sierpowata 7 rodzeństwo 81 62 Methodist Children's Hospital, San Antonio, TX
Cord Blood Registry 11 XI 08 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 130 32 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 11 XI 08 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 62 26 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 21 XI 08 Cukrzyca (Type 1) 6 autologiczny 57 77 Shands University of Florida, Gainsville, FL
Cord Blood Registry 19 XII 08 Zespół Wiscotta - Aldricha 2 rodzeństwo 63 34 Washington Hospital Center, Washington, DC
Cord Blood Registry 6 I 09 Dziecięce porażenie mózgowe 9 autologiczny 40 115 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 13 I 09 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 33 40 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 20 I 09 Urazowe uszkodzenie mózgu 5 autologiczny 58 67 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 20 I 09 Dziecięce porażenie mózgowe 4 autologiczny 47 55 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 27 I 09 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 32 27 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 17 II 09 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 64 17 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 24 II 09 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 54 12 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 27 II 09 Talasemia beta 3 rodzeństwo 98 14 Cook Children's Medical Center, Ft. Worth, TX
Cord Blood Registry 10 III 09 Dziecięce porażenie mózgowe 4 autologiczny 63 52 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 24 III 09 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 60 15 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 24 III 09 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 20 26 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 24 III 09 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 36 38 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 7 IV 09 Dziecięce porażenie mózgowe 7 autologiczny 87 88 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 21 IV 09 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 76 33 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 26 V 09 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 22 20 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 9 VI 09 Uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia 2 autologiczny 40 32 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 16 VI 09 Dziecięce porażenie mózgowe 10 m-cy autologiczny 49 10 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 16 VI 09 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 85 38 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 7 VII 09 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 7 31 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 14 VII 09 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 59 15 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 21 VII 09 Uszkodzenie mózgu 4 autologiczny 112 49 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 6 VIII 09 Talasemia beta 8 rodzeństwo 88 15 Texas Children's Hospital, Houston, TX
Cord Blood Registry 25 VIII 09 Dziecięce porażenie mózgowe 9 autologiczny 125 113 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 29 IX 09 Udar 1 autologiczny 18 19 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 20 X 09 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 74 45 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 27 X 09 Dziecięce porażenie mózgowe 4 autologiczny 89 50 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 3 XI 09 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 56 47 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 10 XI 09 Encefalopatia 1 m-c autologiczny 68 1 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 15 XII 09 Encefalopatia 1 autologiczny 63 22 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 9 II 10 Apraksja 3 autologiczny 93 42 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 16 II 10 Dziecięce porażenie mózgowe 6 autologiczny 129 83 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 16 II 10 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 29 21 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 16 III 10 Opóźnienie rozwoju 5 autologiczny 74 63 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 30 III 10 Niedowład połowiczny 1 autologiczny 72 18 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 30 III 10 Apraksja 5 autologiczny 173 61 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 27 IV 10 Encefalopatia 1 autologiczny 15 13 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 27 IV 10 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 9 19 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 27 IV 10 Obustronne porażenie kurczowe 5 autologiczny 119 64 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 4 V 10 Hipotonia 1 autologiczny 73 20 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 10 V 10 Wodogłowie 5 m-cy autologiczny 74 5 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 3 VI 10 Anemia sierpowata 2 rodzeństwo 51 4 Cook Childresn's Medical Center, Ft.Worth, TX
Cord Blood Registry 7 VI 10 Dziecięce porażenie mózgowe 7 autologiczny 45 87 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 15 VI 10 Porażenie połowiczne 1 autologiczny 71 16 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 22 VI 10 Anemia sierpowata 5 rodzeństwo 57 8 Hackensack University Medical Center, NJ
Cord Blood Registry 29 VI 10 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 63 19 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 29 IX 10 Ostra białaczka limfoblastyczna 9 rodzeństwo 58 26 Cook Childresn's Medical Center, Ft.Worth, TX
Cord Blood Registry 11 I 11 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 25 27 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 8 II 11 Opóźnienie rozwoju 2 autologiczny 55 24 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 1 III 11 Wodogłowie 9 m-cy autologiczny 29 9 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 12 IV 11 Hipotonia 6 autologiczny 96 74 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 31 V 11 Opóźnienie rozwoju 4 autologiczny 50 53 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 7 VI 11 Ostra białaczka limfoblastyczna 7 rodzeństwo 99 5 UHCMC Rainbow Babies and Children Hospitals, Cleveland, OH
Cord Blood Registry 24 VI 11 Ostra białaczka monocytowa 14 rodzeństwo 70 7 Shanghai Daopei Hospital, Shanghai, Chiny
Cord Blood Registry 5 VII 11 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 24 32 Duke University, Durham, NC
Cord Blood Registry 20 VII 11 Anemia sierpowata 4 rodzeństwo 37 20 All Children's Hospital, St Petersburg, FL
Cord Blood Registry 21 VII 11 Ostra białaczka limfoblastyczna 1 rodzeństwo 54 46 Maria Fareri Children's Hospital, Valhalla, NY
Cord Blood Registry 22 VII 11 Anemia sierpowata 7 rodzeństwo 29 27 Cook Children's Medical Center, Ft Worth, TX
Cord Blood Registry 23 VII 11 Anemia sierpowata 10 rodzeństwo 82 14 Tulane University Hospital and Clinic, New Orleans, LA
Cord Blood Registry 30 IX 11 Talasemia beta 7 rodzeństwo 73 26 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY
Cryo-Cell IV 02 Chłoniak T-komórkowy Dane zastrzeżone rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone All Children's Hospital St. Petersburg, FL
Cryo-Cell 02-08 Niedokrwistość aplastyczna Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA
Cryo-Cell 03-01 Ostra białaczka limfoblastyczna Dane zastrzeżone rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone University of Michigan Ann Arbor, MI
Cryo-Cell II 04 Ostra białaczka limfoblastyczna + chromosom Ph Dane zastrzeżone rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Pueblo, Mexico
Cryo-Cell III 04 Niedokrwistość Diamonda-Blackfana Dane zastrzeżone rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Nemours/A.I. duPont Hospital for Children Wilmington, DE
Cryo-Cell XI 04 Zespół Sanfilippo Dane zastrzeżone rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone University Medical Center Tucson, AZ
Cryo-Cell VIII 05 Cukrzyca (Type 1) Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Shands Hospital Gainesville, FL
Cryo-Cell VIII 05 Uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia/ choroba Angelmana Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell IX 05 Porażenie czterokończynowe Dane zastrzeżone bratanek Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Aguascalientes, Mexico
Cryo-Cell X 05 Talasemia Dane zastrzeżone rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Chennai, India
Cryo-Cell I 06 Neuroblastoma Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Vanderbilt University Medical Center Nashville, TN
Cryo-Cell IV 06 Dziecięce porażenie mózgowe Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell V 06 Cukrzyca (Type 1) Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Shands Hospital Gainesville, FL
Cryo-Cell VI 06 Ostra białaczka limfoblastyczna Dane zastrzeżone rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone ISSSTE Hospital Mexico City, Mexico
Cryo-Cell IX 06 Dziecięce porażenie mózgowe Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell I 07 Udar mózgu (niedokrwienie) Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell III 07 sepsa (posocznica) wraz z z przeszczepem wątroby Dane zastrzeżone autologiczny Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Medical College of Virginia (MCV), Richmond, VA
Cryo-Cell V 07 Talasemia (major) 3 rodzeństwo 85 16 Mount Elisabeth Hospital, Singapore
Cryo-Cell X 07 Talasemia (major) 4 rodzeństwo 115 17 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell XI 07 Cukrzyca (Type 1) 5 autologiczny 62 40 Shamds Hospital, Gainesville, FL
Cryo-Cell XII 07 Neuroblastoma 2 autologiczny 117 28 Medical City Children's Hospital, Dallas, TX
Cryo-Cell VI 08 Dziecięce porażenie mózgowe 8 m-cy autologiczny 147 7 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell VI 08 Dziecięce porażenie mózgowe 6 autologiczny 100 79 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell VI 08 Niedokrwistość aplastyczna 2 rodzeństwo 108 2 Clinica Ruiz Arguelles, Puebla, Mexico
Cryo-Cell VIII 08 Anemia sierpowata 2 rodzeństwo 91 31 North Shore Long Island Jewish Children's Hospital
Cryo-Cell IX 08 Dziecięce porażenie mózgowe 11 m-cy autologiczny 60 9 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell X 08 Dziecięce porażenie mózgowe 7 autologiczny 115 93 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell XI 08 Dziecięce porażenie mózgowe 6 autologiczny 130 78 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell XII 08 Dziecięce porażenie mózgowe 5 autologiczny 95 70 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell I 09 Ostra białaczka limfoblastyczna 1 rodzeństwo 85 17 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell III 09 Dziecięce porażenie mózgowe 8 autologiczny 155 97 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell III 09 Talasemia (major) 8 rodzeństwo 91 10 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell IV 09 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 92 39 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell IV 09 Dziecięce porażenie mózgowe 5 autologiczny 145 71 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell V 09 Dziecięce porażenie mózgowe 5 autologiczny 96 75 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell VII 09 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 116 24 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell VIII 09 Dziecięce porażenie mózgowe 6 autologiczny 72 80 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell IX 09 Talasemia (major) 9 rodzeństwo 60 22 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell XII 09 Dziecięce porażenie mózgowe 5 rodzeństwo 90 54 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell XII 09 Talasemia (major) 2 rodzeństwo 128 13 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell III 10 Dziecięce porażenie mózgowe 7 autologiczny 71 89 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell III 10 Talasemia (major) 4 rodzeństwo 85 40 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell VI 10 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 95 17 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell VI 10 Talasemia (major) 2 rodzeństwo 114 30 BL Kapur Memorial Hospital New Delhi, India
Cryo-Cell VI 10 Dziecięce porażenie mózgowe 5 autologiczny 88 60 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell XI 10 Talasemia (major) 3 rodzeństwo 103 9 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell XI 10 Talasemia (major) 7 rodzeństwo 138 11 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell I 11 Talasemia (major) 9 rodzeństwo 59 25 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell III 11 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny 111 14 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell VIII 11 Talasemia (major) 7 rodzeństwo 131 16 BL Kapur Memorial Hospital New Delhi, India
Cryo-Cell VIII 11 Talasemia (major) 5 rodzeństwo 96 14 Sri Ganga Ram Hospital Rajinder Nagar, New Delhi, India
Cryo-Cell II 12 Dziecięce porażenie mózgowe 3 autologiczny 79 18 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell IX 12 Encefalopatia 4 autologiczny 109 56 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell II 13 Przewlekła białaczka szpikowa 15 rodzeństwo 108 58 Children's Hospital Boston
Krio Institute 2012 Ostra białaczka limfoblastyczna 2 rodzeństwo Miskolc, Węgry
LifebankUSA Dane zastrzeżone Ostra białaczka monocytowa 0,5 rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Columbia Presbyterian Hospital in New York City
LifebankUSA Dane zastrzeżone Ostra białaczka szpikowa 4 rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone University of Michigan Health Center in Ann Arbor, Michigan
LifebankUSA Dane zastrzeżone Guz Wilma i zespół mielodysplastyczny 10 rodzeństwo Dane zastrzeżone Dane zastrzeżone Kosair Children's Hospital in Louisville Kentucky
Viacord 20 VI 96 Ostra białaczka limfoblastyczna 7 rodzeństwo 64 3 Dane zastrzeżone
Viacord 14 XI 97 Zespół Wiscotta - Aldricha 3 rodzeństwo 158 4 Dane zastrzeżone
Viacord 24 XII 97 Ostra białaczka szpikowa 3 rodzeństwo 59 Dane zastrzeżone
Viacord 15 VI 99 Niedokrwistość Fanconiego 4 rodzeństwo 113 8 Dane zastrzeżone
Viacord 2 II 00 Niedokrwistość sierpowata 8 rodzeństwo 105 24 Dane zastrzeżone
Viacord 14 XII 00 Niedokrwistość tarczowatokrwinkowa 4 rodzeństwo 46 23 Dane zastrzeżone
Viacord 2 IV 01 Ciężka niedokrwistość aplastyczna 2 autologiczny 102 20 Dane zastrzeżone
Viacord 27 VI 01 Ciężka niedokrwistość aplastyczna 10 rodzeństwo 87 36 Dane zastrzeżone
Viacord 11 XII 01 Neuroblastoma 6 autologiczny 51 69 Dane zastrzeżone
Viacord 23 IV 02 Niedokrwistość Fanconiego 3 rodzeństwo 14 16 Dane zastrzeżone
Viacord 25 IV 02 Przewlekła choroba ziarniakowa 6 rodzeństwo 63 11 Dane zastrzeżone
Viacord 29 VIII 03 Niedokrwistość Fanconiego 5 rodzeństwo 67 80 Dane zastrzeżone
Viacord 22 I 04 Niedokrwistość sierpowata 3 rodzeństwo 45 6 Dane zastrzeżone
Viacord 29 X 04 Dysplazja ektodermalna 5 rodzeństwo 66 7 Dane zastrzeżone
Viacord 27 I 05 Niedokrwistość Fanconiego 9 rodzeństwo 53 6 Dane zastrzeżone
Viacord 22 III 05 Ostra białaczka szpikowa 4 rodzeństwo 80 28 Dane zastrzeżone
Viacord 28 IX 05 Niedokrwistość sierpowata 10 rodzeństwo 50 12 Medical Center in Jackson, MS
Viacord 13 X 05 Adrenoleukodystrofia 0,5 rodzeństwo 60 38 Dane zastrzeżone
Viacord 23 XII 05 Ciężka niedokrwistość aplastyczna 6,5 rodzeństwo 48 10 Dane zastrzeżone
Viacord 20 X 06 Ostra białaczka szpikowa 4 rodzeństwo 79 Dane zastrzeżone
Viacord 03.2007 Rak mózgu 11 miesięcy autologiczny brak danych 11 brak danych

Viacord

12.2008 Nowotwór ośrodkowego układu nerwowego 9 miesięcy autologiczny brak danych 9 brak danych
Viacord 01.2009 Niedokrwistość aplastyczna 5 autologiczny brak danych 54 brak danych
Viacord 05.2010 syndrom mielodysplastyczny 4 autologiczny brak danych 42 brak danych
Viacord 01.2015 Dziecięce porażenie mózgowe 1 autologiczny brak danych 10 brak danych
Viacord 01.2015 Dziecięce porażenie mózgowe 5 autologiczny brak danych 51 brak danych
Viacord 04.2015
Ostra białaczka
szpikowa
2 autologiczny brak danych 21 brak danych
Viacord 07.2015 Dziecięce porażenie mózgowe 4 autologiczny brak danych 52 brak danych
Viacord 08.2015 Wodogłowie, oczopląs, dziecięce porażenie mózgowe <1 autologiczny brak danych 10 brak danych
Viacord 09.2015 Dziecięce porażenie mózgowe <1 autologiczny brak danych 9 brak danych
Viacord 01.2016 Apraxia 7 autologiczny brak danych 95 brak danych
Viacord 02.2016 Apraxia 8 autologiczny brak danych 98 brak danych
Viacord 03.2016 Apraxia 4 autologiczny brak danych 56 brak danych
Viacord 03.2016 Apraxia 5 autologiczny brak danych 69 brak danych

Viacord

06.2016 Autyzm <1 autologiczny brak danych 11 brak danych
Vita 34 2005 Uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia rodzeństwo Niemcy
Vita 34 2008 Dziecięce porażenie mózgowe brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Hiszpania
Vita 34 2009 Dziecięce porażenie mózgowe brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2009 Ostra białaczka limfoblastyczna brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2009 Cukrzyca (Type 1) brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2009 Uszkodzenie mózgu brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2009 Cukrzyca (Type 1) brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2009 Talasemia beta brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2009 Cukrzyca (Type 1) brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2010 Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2010 Uszkodzenie mózgu brak danych rodzeństwo brak danych brak danych USA
Vita 34 2010 Cukrzyca (Type 1) brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2010 Cukrzyca (Type 1) brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2011 Ciężkie złożone niedobory odporności (SCID) brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Argentyna
Vita 34 2011 Uszkodzenie mózgu brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2011 Cukrzyca (Type 1) brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2011 Uszkodzenie mógzu brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2012 Cukrzyca (Type 1) brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2012 Ostra białaczka limfoblastyczna brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Vita 34 2012 Talasemia beta brak danych rodzeństwo brak danych brak danych Niemcy
Cryo-Cell 9/2012 Encefalopatia Statyczna 4 autologiczny 109 56 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 11/2012 Dziecięca apraksja mowy 6 autologiczny 85 71 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 2/2013 Przewlekła białaczka szpikowa 15
rodzeństwo
108 58 Children's Hospital Boston
Cryo-Cell 2/2013 Talasemia 8 rodzeństwo 107,4 43 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell 5/2013 Dziecięce porażenie mózgowe 8 m-cy autologiczny 53,4 8 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 6/2013 Talasemia 4 rodzeństwo 87,4 22 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell 7/2013 Talasemia 5 rodzeństwo 143,3 22 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell 7/2013 Młodzieńcza białaczka 3 rodzeństwo 76,4 10 Apollo Specialty Hospital, Chennai, India
Cryo-Cell 11/2013 Przewlekła białaczka szpikowa 5 rodzeństwo 135,3 10 Hospital de Solca, Guayaquil-Ecuador
Cryo-Cell 1/2014 Leukomalacja okołokomorowa 4 m-ce autologiczny 62 4 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 2/2014 Dziecięce porażenie mózgowe 2 autologiczny 146 26 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 2/2014 Dziecięce porażenie mózgowe 4 autologiczny 47 56 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 4/2014 Leukomalacja okołokomorowa 7 m-cy rodzeństwo 77 7 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 9/2014 Uraz mózgu 4 autologiczny 101,8 55 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 1/2015 Encefalopatia niedotenieniowo-niedokrwienna 2 m-ce autologiczny 87 2 Duke University, Durham, NC
Cryo-Cell 6/2015 Apraksja 3 autologiczny 130 45 Duke University, Durham, NC