Progenis od początku swojej 19-letniej działalności wspiera ciężko chore Dzieci i ich rodziny .

„Program Opiekuńczy Progenis” to bezpłatne pobranie krwi pępowinowej, wykonanie badań, preparatyki oraz zamrożenie i przechowywanie komórek macierzystych wyizolowanych z krwi pępowinowej.

Programem obięci zostają Rodzice, których starsze Dziecko jest chore, a komórki macierzyste pobrane od młodszego rodzeństwa mogą zostać wykorzystane w jego leczeniu.

KREW PĘPOWINOWA POMAGA KOLEJNEMU DZIECKU!

W grudniu 2019 roku Progenis wydał do przeszczepienia kolejną porcję krwi pępowinowej.

W Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”), zastosowano autologicznie (ten sam dawca i biorca) krew pępowinową w leczeniu 9-letniego chłopca z oporną postacią zespołu Aspergera.

 

W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W KRAKOWIE PRZESZCZEPIONO KOMÓRKI MACIERZYSTE KRWI PĘPOWINOWEJ POCHODZĄCE Z BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH PROGENIS

W  dniu 20.06.2013 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie odbyło się pierwsze przeszczepienie komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej pochodzących z banku rodzinnego. Preparat do przeszczepienia przekazał Bank Komórek Macierzystych Progenis.

Biorcą przeszczepienia był 5- letni chłopiec, leczony z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej wysokiego ryzyka.

Komórki macierzyste zostały wyizolowane z krwi pępowinowej pobranej podczas narodzin siostry chłopca  w grudniu 2012 r.

Rodzice chłopca zostali objęci Programem Opiekuńczym w Banku Komórek Macierzystych Progenis, który zatroszczył się o profesjonalne pobranie krwi podczas narodzin siostry chłopca, zapewnił transport do laboratorium, przygotowanie do zamrożenia oraz przechowywanie krwi.

W maju 2013 r. przeprowadzono testy zgodności tkankowej, które wykazały pełną zgodność tkankową pomiędzy rodzeństwem (6/6 antygenów HLA). Krew zakwalifikowano do przeszczepienia jako najlepsze źródło komórek krwiotwórczych.