Dbając o naszych Klientów i przyszłość ich Dzieci wzbogaciliśmy dostępną ofertę o Pakiet Transplantacyjny.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykorzystania komórek macierzystych w przeszczepieniu, gwarantujemy:

bezpłatne konsultacje medyczne

ze specjalistami współpracującymi z Progenis

pakiet bezpłatnych badań

niezbędnych przed przeprowadzeniem przeszczepienia

  • badanie żywotności komórek oraz określenia liczby leukocytów (WBC)
  • badanie potencjału klonogennego (CFU) krwiotwórczych komórek progenitorowych
  • badanie antygenów transplantacyjnych HLA w przypadku kwalifikacji do przeszczepienia allogenicznego
  • ocenę liczby  komórek CD 34+
  • ocenę liczby komórek CD 45-

bezpłatne zorganizowanie transportu

krwi pępowinowej z miejsca przechowywania do miejsca wykonania przeszczepienia w Polsce i na świecie

W przypadku, gdy z powodu błędu PROGENIS przechowywane komórki macierzyste nie będą mogły być wykorzystane do transplantacji, Progenis wypłaci karę umowną w wysokości 100 000 złotych.