Komórki macierzyste to najbardziej pierwotne komórki, które tworzą struktury żywego organizmu. Charakteryzują je unikatowe cechy, dzięki którym rewolucjonizują współczesną medycynę:

  • zdolność do samoodnawiania, czyli nieskończonej liczby podziałów
  • możliwość różnicowania się w wyspecjalizowane typy komórek potomnych

Źródłem komórek macierzystych może być:

  1. szpik kostny
  2. krew obwodowa
  3. krew pępowinowa
  4. embriony
  5. inne tkanki, m. in.: tkanka tłuszczowa, nerwowa, jelita

Najprostszym, a zarazem najmniej inwazyjnym sposobem pozyskania komórek macierzystych jest krew pępowinowa, zaś zawarte w niej komórki macierzyste, dzięki kilku szczególnym cechom, posiadają znaczną przewagę nad komórkami pochodzącymi z innych źródeł.