Komórki macierzyste wyizolowane z krwi pępowinowej z miesiąca na miesiąc coraz częściej wykorzystywane są do przeszczepień w terapii wielu chorób. Lista schorzeń leczonych dzięki takim przeszczepieniom, jak i liczba specjalistycznych ośrodków mogących dokonać transplantacji komórek macierzystych krwi pępowinowej nieustannie się zwiększa, dając tym samym coraz większą nadzieję na uporanie się z wieloma nieuleczalnymi dotychczas chorobami.

W naszym kraju istnieje w chwili obecnej sześć ośrodków gotowych przeprowadzić przeszczepienie krwi pępowinowej – w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. W Polsce dokonano jak dotąd kilkudziesięciu przeszczepień krwi pępowinowej a pierwszy z nich przeprowadzono w Poznaniu w 1994 roku.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej przeszczepiane sa już 30 lat. Na całym świecie przeprowadzono już ponad   40 000 przeszczepień krwi pępowinowej.