W grudniu 2007 roku na 49 konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w Atlancie przedstawiono dane dotyczące przeszczepień autologicznych oraz allogenicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej pochodzących z prywatnego banku komórek macierzystych w Kaliforni.

Od grudnia 1993 roku do czerwca 2007 roku w wyniku przeczepień autologicznych (gdzie dawcą i biorcą komórek jest ta sama osoba) wykorzystano 18 porcji krwi pępowinowej, natomiast do przeszczepień allogenicznych (dla rodzeństwa) wykorzystano 35 porcji krwi.

Wskazaniami do przeszczepień allogenicznych były następujące choroby:
– anemia sierpowata – wykonano 2 przeszczepienia
– niedokrwistość – 3 przeszczepienia
– anemia aplastyczna – 6 przeszczepień
– anemia Fanconiego – 2 przeszczepienia

Wiek biorców allogenicznych ze złośliwymi zaburzeniami wynosił od 1 roku do 16 lat z jednym dorosłym biorcą w wieku 46 lat. W niezłośliwych przypadkach natomiast od 4 miesięcy do 11 lat.

Wskazaniami do przeszczepień autologicznych były m.in.:
– anemia aplastyczna – 4 przeszczepienia
– cukrzyca 1 typu – 3 przeszczepienia
– uszkodzenia mózgu – 7 przeszczepień
– rzadkie zaburzenia układu odpornościowego – 1 przeszczepienie

Czas przechowywania krwi pępowinowej użytej do przeszczepień w prywatnym banku krwi wynosił od 1 roku do 114 miesięcy. Żywotność jednej z jednostek krwi przechowywanej przez 114 miesięcy była wręcz doskonała i wynosiła po rozmrożeniu 99 %.

Leczenie pacjentów za pomocą wykorzystania komórek macierzystych krwi pępowinowej daje jak widać pomyślne rezultaty.

Na podstawie: Blood/ (ASH Annual Meeting Abstracts) 2007 110: Abstract 3329 

Źródło: Blood