Po raz pierwszy naukowcom udało się przekształcić ludzkie komórki macierzyste w funkcjonujące komórki płuc i dróg oddechowych.

Osiągnięcie zespołu z Centrum Medycznego Uniwersytetu Columbii ma spore znaczenie dla modelowania chorób płuc, skryningu leków, badania rozwoju ludzkich płuc czy uzyskiwania tkanki do przeszczepu.

Obecnie wreszcie umiemy uzyskiwać komórki płuc i dróg oddechowych. To bardzo istotne, bo prognozy dla transplantacji płuc są szczególnie niedobre. Choć do jakichkolwiek zastosowań klinicznych jeszcze daleko, możemy zacząć myśleć o wykonywaniu autologiczych przeszczepów […] – podkreśla dr Hans-Willem Snoeck.

Punktem wyjścia dla najnowszego studium było odkrycie przez Snoecka w 2011 r. zestawu czynników chemicznych, które mogą przekształcać ludzkie pierwotne komórki zarodkowe (ES) lub indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPS) w endodermę jelita pierwotnego przedniego (z niej powstają zawiązki tchawicy i płuc). Ostatnio Amerykanom udało się odkryć nowe czynniki, dzięki którym można dokończyć transformację ES lub iPS w funkcjonujące komórki ludzkiego nabłonka płucnego. W uzyskanych komórkach dochodziło do ekspresji markerów co najmniej 6 typów komórek nabłonka płuc i dróg oddechowych, zwłaszcza komórek nabłonkowych typu II, które biorą udział w naprawie płuc po uszkodzeniu, a także wytwarzają substancję regulującą napięcie powierzchniowe (surfaktant), wydzielając ją do wyściółki pęcherzyków.

W dłuższej perspektywie mamy nadzieję wykorzystać tę technologię do wykonania przeszczepu autologicznego płuc. […] Po pobraniu płuca od dawcy z narządu usuwano by wszystkie komórki, pozostawiając tylko rusztowanie. [W dalszym etapie] szczepiono by je nowymi komórkami […] płuc pacjenta. W ten sposób można by uniknąć problemów z odrzuceniem organu.

Źródło: http://kopalniawiedzy.pl/zarodkowe-komorki-macierzyste-indukowane-pluripotencjalne-komorki-macierzyste-czynniki-przeszczep-autologiczny-przeksztalcac-endoderma-jelito-pierwotne-przednie-nablonek-marker-dr-Hans-Willem-Snoeck,19271

 Columbia University Medical Center