Podając wcześniakowi jego własną krew pępowinową przywracamy niejako stan fizjologiczny sprzed odcięcia pępowiny. Z naszych obserwacji wynika, że dzięki temu prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych powikłań wcześniaczych jest trzy razy niższe – mówi o wynikach badań prowadzonych w ramach projektu „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” prof. Bogusław Machaliński, kierownik Zakładu Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zadanie 2 projektu, które realizuje kierowany przez prof. Machalińskiego zespół, dotyczy roli VSELs (bardzo małych podobnych do embrionalnych komórek macierzystych) w mechanizmie endogennej odpowiedzi patofizjologicznej na ostre zaburzenia organiczne i funkcjonalne homeostazy organizmu.

W jednym z podzadań naukowcy skupiają się na poznaniu mechanizmów warunkujących endogenną regenerację u dzieci przedwcześnie urodzonych oraz identyfikacji zmniejszenia uszkodzenia narządów z powodu podjęcia funkcji naprawczych przez własne krążące/mobilizowane komórki macierzyste wykrywane we krwi pępowinowej.

czytaj wiecej:

http://www.rynekzdrowia.pl/Neonatologia/Badania-krew-pepowinowa-bogata-w-komorki-macierzyste-zmniejsza-ryzyko-powiklan-wczesniaczych,124841,20,0.html