Naukowcy z Duke University Medical Center w USA przeprowadzili program badań, w celu oceny skuteczności krwi pępowinowej w poprawie stanu zdrowia dzieci chorych na autyzm. Do badań została wykorzystana własna krew pępowinowa chorych dzieci. Wstępne wyniki badań są bardzo obiecujące.

W badaniach wzięło udział 25 chłopców i dziewcząt w wieku 2-6 lat, każde z nich zostało poddane pojedynczemu przeszczepieniu krwi pępowinowej, przechowywanej wcześniej w jednym z banków komórek macierzystych. Zabiegi odbywały się w Duke University, po których chore dzieci wracały do domów, gdzie zostawały poddawane wnikliwej obserwacji (również przez rodziców) mającej ocenę zmiany zachowań po przeszczepieniu. Badanie od momentu infuzji do zakończenia trwało rok. W okresie tym około 6 miesięcy- do roku od przeszczepienia dzieci wracały do ośrodka, gdzie zostawały poddawane specjalistycznym badaniom (głównie behawioralnym) oceniającym efekty wykorzystania krwi pępowinowej. Pozytywne wyniki opublikowane w grudniu zeszłego roku – https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02176317 , potwierdzają, iż wykorzystanie własnej krwi pępowinowej, nawet w pojedynczej infuzji, poprawia stan zdrowia dzieci.

Źródło: http://autismcenter.duke.edu/research/clinical-trial-evaluate-efficacy-umbilical-cord-blood-improve-outcomes-children-autism