Duke University w Durham w USA, jeden z czołowych ośrodków przeszczepowych, specjalizujący się w badaniach z wykorzystaniem krwi pępowinowej przekazał oficjalny, bardzo obiecujący, komunikat  dotyczący wykorzystania krwi pępowinowej w leczeniu autyzmu. 

Wyniki badań pokazują, że własna krew pępowinowa podana 7-dmio letniej Gracie Gregory niemal całkowicie wyleczyła ją z autyzmu! Rodzice dziewczynki przekazali, że jej zachowanie uległo diametralnej poprawie, dziewczynka znacznie lepiej radzi sobie ze sterującymi ją sytuacjami społecznymi, rozpoczęła naukę w ogólnodostępnej szkole a jej autyzm dotyka tylko ok. 10% dnia całej rodziny.

Gracie była jednym z 25 dzieci, które wzięły udział w badaniu w  Duke University. Celem badania było  sprawdzenie, czy transfuzja własnej krwi pępowinowej zawierającej komórki macierzyste może pomóc w wyleczeniu ich z autyzmu. Wyniki badań są bardzo obiecujące, ponad 2/3 dzieci, w tym Gracie, wykazywały znaczne polepszenie się zachowania.

Źródło: https://www.cryo-cell.com/blog/april-2017/cnn-cord-blood-offers-hope-for-autism