Pod koniec października 2017 zostały opublikowane wyniki badań dotyczące zastosowania krwi pępowinowej w leczeniu dziecięcego porażenia mózgowego. Badacze oceniali wpływ własnej krwi pępowinowej na pracę mózgu i zdolności motoryczne u małych dzieci z tym schorzeniem.

Badania były realizowane w Duke University w USA, czołowym ośrodku przeszczepowym, który od 2010 roku prowadzi badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych pobranych z krwi pępowinowej  ( https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01147653 ).  Badaniami kierowała dr Joanne Kurtzberg – pionier w dziedzinie terapii komórkami macierzystymi w dziecięcym porażeniu mózgowym. Po potwierdzeniu bezpieczeństwa tej metody przeprowadzono fazę 2 badania, polegającą na przeszczepieniu własnej krwi pępowinowej, mającą na celu ocenić skuteczność tej metody. W badaniu tym wzięło udział 63 dzieci w wieku 12miesięcy -6 lat

Wyniki tych badań są bardzo obiecujące gdyż potwierdzają, że autologiczne przeszczepienie krwi pępowinowej poprawiają pracę całego mózgu i funkcję motoryczne u małych pacjentów.

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sctm.17-0102/full