Najnowsze badania naukowców z University of South Florida wykazały, że przeszczep komórek jednojądrzastych pochodzących z krwi pępowinowej może pomóc pacjentom cierpiącym na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), znane także jako choroba Lou Gehriga.

Stwardnienie zanikowe boczne – ALS (ang. amyotrophic lateral sclerosis) w pierwszej fazie rozwoju choroby powoduje pogarszanie się sprawności ruchowej, prowadzi do utraty przez mózg możliwości kontrolowania pracy mięśni, a w późniejszych etapach do całkowitego paraliżu i ostatecznie śmierci poprzez zatrzymanie pracy mięśni oddechowych. Ogólnie przyjmuje się, że ALS prowadzi do śmierci w przeciągu 3-5 lat od zdiagnozowania.

Naukowcy z University of South Florida przeszczepili komórki pochodzące z krwi pępowinowej myszom chorym na ALS. Komórki zostały przeszczepione w trzech różnych dawkach, aby następnie określić stopień, na którym następuje zahamowanie choroby i wzrost długości życia.

W wynikach opublikowanych w Public Library of Science, naukowcy wykazali, że podanie umiarkowanej dawki komórek pochodzących z krwi pępowinowej przyniosło obiecujące rezultaty – spowodowało zmniejszenie postępów choroby i wydłużenie czasu życia. Wykazano również, że zbyt wysokie dawki mogą być mniej skuteczne, ponieważ mogą wywołać konflikt immunologiczny w modelu tej choroby u myszy.

Przedkliniczne badania wskazują, że komórki jednojądrzaste z krwi pępowinowej mogą chronić neurony ruchowe hamując reakcje zapalne, poprzez zmniejszenie pro-zapalnych cytokin, białek sygnałowych w mózgu i rdzeniu kręgowym, które odgrywają rolę w odpowiedzi immunologicznej.

Według zespołu badawczego komórki te mogą mieć ochronny wpływ na obumierające neurony ruchowe.

„Opracowanie skutecznej metody leczenia stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), jest jednak bardziej skomplikowane ze względu na niejasny proces obumierania neuronów ruchowych, lecz terapia za pomocą komórek z krwi pępowinowej stwarza nowe możliwości w leczeniu tej choroby – twierdzi Garbuzova-Davis (jeden z naukowców biorących udział w badaniach).

Na podstawie Physorg.org 

Źródło: Physorg.org