Grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wydała pozytywną opinię o pobieraniu krwi pępowinowej i deponowaniu komórek macierzystych w wyspecjalizowanych bankach

Ginekolodzy swoje stanowisko opierają na ostatnich raportach Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Szpiku i Krwi (European Bone Marrow and Blood Transplantations Group) z 2006 i 2010 roku. Zgodnie z nimi wskazania do transplantacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej są takie same jak w przypadku szpiku lub mobilizowanej krwi obwodowej. Aktualne stanowisko American College of Obstetricians and Gynecologists podkreśla rolę krwi pępowinowej jako źródła komórek macierzystych do przyszłych terapii.

Powstał raport (opublikowany w miesięczniku „Ginekologia Polska”) opisujący możliwości, jakie stwarza deponowanie krwi pobranej ze sznura pępowinowego w trakcie porodu. W dokumencie tym zwrócono również uwagę na konieczność edukacji lekarzy ginekologów i sposób informowania pacjentek o możliwościach, jakie stawia przed nimi medycyna. W oparciu o opinię ekspertów ginekolodzy będą mogli, zgodnie z najnowszymi standardami, informować ciężarne o zaletach deponowania krwi pępowinowej. Oczywiście ostateczna decyzja w tej kwestii należy do kobiety.

Opinia grupy ekspertów PTG została opublikowana w miesięczniku Ginekologia Polska.

Informacja własna 

Źródło: Ginekologia Polska