Koreańscy naukowcy przeprowadzili badania mające na celu sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania komórek macierzystych krwi pępowinowej wspartych działaniem erytropoetyny (erytropoetyna wpływa na komórki macierzyste szpiku kostnego, zwiększając wytwarzanie erytrocytów).

Dzieci objęte badaniem przydzielano losowo do trzech równoległych grup: w pierwszej stosowano komórki macierzyste z erytropoetyną, w drugiej podawano erytropoetynę wraz z placebo komórek macierzystych, w trzeciej placebo erytropoetyny i placebo komórek macierzystych. Wszyscy pacjenci byli równocześnie poddawani rehabilitacji. Obserwowano zmiany w postępach leczenia w ciągu 6 miesięcy: wydajność, funkcje motoryczne, skalę Bayleya i psychikę.

Zastosowanie komórek macierzystych łagodziło zaburzenia funkcji poznawczych u dzieci poddawanych aktywnej rehabilitacji, odnotowano również metaboliczne i strukturalne zmiany w mózgu.

Z badań wynika, że komórki z krwi pępowinowej pomagają w leczeniu dziecięcego porażenia mózgowego. A jednoczesne podawanie rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny może zwiększyć skuteczność działania komórek macierzystych.

Źródło: www.onlinelibrary.wiley.com