Drodzy Rodzice zachęcamy do zapoznania się z nowymi standardami organizacyjnymi opieki okołoporodowej, które obowiązują od początku roku 2019.

Dobrze znać swoje prawa, wiedzieć czego my Rodzice możemy oczekiwać od lekarza, położnej, szpitala w tym szczególnym czasie jakim jest ciąża, poród oraz połóg.

Rozporządzenie zawiera m.in. zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania.

Jako bank krwi pępowinowej zwróciliśmy również uwagę na istotny zapis widniejący jako jeden z elementów edukacji przedporodowej (poniżej pkt 8):

Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący porodu obejmuje w szczególności:

1)przygotowanie do porodu i plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej;

2)czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji;

3)fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny;

4)pozycje wykorzystywane wIiII okresie porodu (pozycje wertykalne) i przęt pomocny w trakcie porodu;

5)łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne);

6)kontakt matki zdzieckiem „skóra do skóry”, wtym inicjacja karmienia piersią;

7)cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim;

8)informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych

 

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001756