Grupa naukowców z Centre for Genomic Regulation w Barcelonie i Columbia University w Nowym Jorku zidentyfikowali białko, które ma kluczowe znaczenie dla ekspansji zazwyczaj rzadkich, ratujących życie komórek macierzystych krwi.

Odkrycie może zaowocować nowymi metodami hodowli dużej ilości komórek macierzystych. Niewystarczająca  ilość jest obecnie jednym z największych ograniczeń ich stosowania w różnych procedurach medycznych, od leczenia raka krwi po dziedziczne choroby krwi.

Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) mają ogromny potencjał w leczeniu nieuleczalnych nowotworów, chorób autoimmunologicznych i dziedzicznych chorób krwi. Jednak tylko jedna na 2500 komórek w szpiku to HSC.

Jednym ze sposobów uzyskania większej liczby HSC jest zwiększenie istniejącej liczby komórek szpiku kostnego, krwi krążącej lub krwi pępowinowej. Drugim- przeprogramowanie innych komórek macierzystych krwi, tak aby nabyły niektóre z samoodnawiających się cech typowych dla HSC.

Autorzy badania wykorzystali algorytm o nazwie VIPER do identyfikacji białek zdolnych do przeprogramowania innych komórek macierzystych krwi. Odkryto, że jeden z genów (BAZ2B) jest w stanie przeprogramować komórki macierzyste krwi do stanu podobnego do HSC.

Niedobór hematopoetycznych komórek macierzystych jest jedną z największych barier w opracowywaniu nowych i ulepszonych metod leczenia. Nasze odkrycia są ekscytujące, ponieważ znaleźliśmy sposób na zwiększenie ich liczby po aktywacji tylko jednego czynnika- mówi profesor Pia Cosma, jeden z autorów opracowania- Uzyskanie większej ilości tych ratujących życie komórek macierzystych przyniesie korzyści wielu różnym pacjentom w perspektywie długoterminowej”

 

Źródło: https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(20)31463-7