Grupa naukowców z Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach pracuje nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu powikłań u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 oraz w ich zapobieganiu. To pierwszy tego typu projekt eksperymentu medycznego w Polsce. Jeśli się powiedzie, będzie wydarzeniem na skalę międzynarodową!

Komórki macierzyste mogą pomóc w leczeniu zwłóknień płuc, które pojawiają się u pacjentów, którzy przebyli COVID-19. U części ozdrowieńców zmiany pojawiają się od razu, u innych kilka miesięcy po przechorowaniu COVID-19. Pacjenci mają problem z oddychaniem oraz znacznie obniżoną sprawność fizyczną. W wielu przypadkach upośledzenie tkanki płucnej powoduje poważne konsekwencje.

– W metodzie tej postanowiliśmy wykorzystać komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej. Obecnie komórki macierzyste pozyskuje się ze szpiku, krwi obwodowej ewentualnie krwi pępowinowej – są one przechowywane w bankach tkanek. W Polsce jednak jest niezwykle mało takich osób, które krew pępowinową z dnia urodzenia, mają przechowywaną w banku tkanek. Stąd te inne metody są trudne do wykorzystania, jeśli musimy działać szybko – mówi dr Andrzej Iłkow.

Metoda badawcza uzyskała już zgodę i pełne poparcie komisji bioetycznej – jako bezpieczna i możliwa do zastosowania u chorych.

– Możemy pomóc pacjentom, którzy w tej chwili cierpią, których jakość życia znacznie została osłabiona i którzy po prostu umierają dwa tygodnie po przejściu COVID-19. Komórki chcemy podać pacjentom, migrują w naczyniach krwionośnych i same wyszukują miejsca, które wymagają interwencji. Miejsc, które wymagają napraw, zminimalizowania stanu zapalnego, które wymagają naprawiania zwłóknień w płucach. Nie chodzi tylko o to, że one migrują i działają lokalnie, są jakby taką sztuczną inteligencją, która jakość i ilość tych mediatorów, które stymuluje komórki z regionu płuc dostosowuje do istniejącej sytuacji. Czegoś takiego nie możemy osiągnąć lekami. Stoimy przed wielką szansą na to, by pomóc pacjentom. To oni są tutaj najważniejsi – tłumaczy biolog dr n. biol. inż Piotr Sindera.

Źródło: https://dziennikzachodni.pl/w-katowicach-komorki-macierzyste-pomoga-leczyc-powiklania-po-covid/ar/c1-15438645?fbclid=IwAR0fmGqj7FFzQjexckevFBoU2Fso5U8sGLpO6HmoRJEU_eTJHGMyeQrfkbQ