6 października, w dniu Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego, ruszy innowacyjny program leczenia własną krwią pępowinową pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Inicjatywa ta będzie realizowana w ramach procedury medycznego eksperymentu leczniczego i opierać się będzie na dwóch głównych ośrodkach medycznych w Polsce: Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Mózgowe porażenie dziecięce to kompleksowy zespół zaburzeń wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w okresie tworzenia się mózgu, często już w życiu płodowym lub okołoporodowym. W Polsce dotyczy ono 2 na 1000 urodzeń, a najczęstszymi przyczynami są poród przedwczesny i niedotlenienie okołoporodowe.

Dotychczasowe metody leczenia skupiały się głównie na leczeniu objawowym, takim jak intensywna rehabilitacja czy leczenie współistniejących zaburzeń. Nowa inicjatywa kładzie nacisk na terapię opartą na komórkach macierzystych zawartych w krwi pępowinowej.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, ekspertka z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” pt. „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Wyzwania dla polskiej ochrony zdrowia”, przedstawiła ideę tego innowacyjnego programu.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej wykazują trzy znaczące mechanizmy działania: przeciwzapalny, immunomodulujący i parakrynny. W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, te właśnie mechanizmy mogą stanowić kluczowy element terapii.

Badania kliniczne prowadzone na całym świecie, w których uczestniczyło ponad 700 pacjentów, wykazały bezpieczeństwo stosowania własnej krwi pępowinowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcuj. Sugerują one również, że terapia komórkowa w połączeniu z intensywną rehabilitacją może przynieść większy postęp w zakresie motoryki dużej niż sama rehabilitacja.

Polscy eksperci chcą teraz sprawdzić, czy wykorzystanie własnej krwi pępowinowej będzie skutecznym narzędziem terapeutycznym dla tej grupy pacjentów. Program, który startuje 6 października, będzie monitorowany pod kątem postępów zarówno przed podaniem krwi pępowinowej, w trakcie trwania terapii, jak i po jej zakończeniu. Udział w bezpłatnym programie przeznaczony jest dla dzieci posiadających własną krew pępowinową i zakwalifikowanych do terapii przez neurologa dziecięcego

Owa inicjatywa stanowi ważny krok w poszukiwaniu skutecznych terapii dla dzieci z mózgowym porażeniem. Nowatorskie podejście oparte na komórkach macierzystych krwi pępowinowej otwiera nowe perspektywy w leczeniu tego trudnego schorzenia, dając nadzieję na poprawę jakości życia dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym. Dążenie do coraz skuteczniejszych metod terapeutycznych jest kluczowe dla poprawy losu małych pacjentów i ich rodzin, a badania nad zastosowaniem komórek macierzystych stają się istotnym punktem współczesnej medycyny.