Pięcioletni chłopiec otrzymał infuzję komórek macierzystych z krwi pępowinowej, a jego rodzice zauważyli pewne pozytywne zmiany. Chłopiec zaczął wykazywać poprawę w zakresie komunikacji, interakcji społecznych i umiejętności poznawczych!

Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym, które wpływa na komunikację, interakcję społeczną
i zachowanie. Obecnie nie ma znanej skutecznej terapii lub leku na to schorzenie.

Nadzieje na skuteczną terapię naukowcy pokładają między innymi w komórkach macierzystych z krwi pępowinowej, które wykazują zdolność regeneracji i odnowy komórek w organizmie. Uważają, iż w przypadku autyzmu, komórki macierzyste mogą pomóc w naprawie uszkodzonych obszarów mózgu i poprawie funkcji poznawczych.

Salvador był jednym z trzech uczestników programu i otrzymał transplantację komórek macierzystych z własnej krwi pępowinowej, która była przechowywana przez jego rodziców. Przez kilka miesięcy po zabiegu poddawany był regularnym badaniom i obserwacji.

Po kilku miesiącach od przeszczepienia rodzice zauważyli znaczącą poprawę w zachowaniu i umiejętnościach Salvadora. Chłopiec zaczął nawiązywać kontakt wzrokowy, komunikować się bardziej skutecznie i wykazywać większe zaangażowanie w wykonywane zadania. Jego zdolności językowe również uległy znacznej poprawie.  Zmniejszyły się nawracające napady agresji, a także poprawiła się jego zdolność do interakcji społecznych. Ogólny stan zdrowia chłopca również uległ poprawie.

Historia Salvadora jest jednym z wielu przypadków, które pokazują obiecujący potencjał terapii komórkami macierzystymi w leczeniu autyzmu. Terapia nie jest jednak na ten moment dostępna dla wszystkich dzieci zmagających się z autyzmem. Obecnie trwają badania kliniczne, które mają na celu potwierdzenie skuteczności tego rodzaju leczenia.

 

Źródło: https://parentsguidecordblood.org/en/news/salvadors-story-expanded-access-autism