Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Singapurze we współpracy z prywatnym bankiem krwi pępowinowej Cordlife prowadzą badanie testujące metodę umożliwiającą wytwarzanie określonych produktów terapii komórkowej do stosowania u pacjentów. Technologia może zwiększyć możliwości leczenia pacjentów cierpiących na nowotwory krwi lub schorzenia związane z krwią.

Przeszczep komórek macierzystych krwi pępowinowej uznawany jest za jedną z najskuteczniejszych metod leczenia nowotworów i innych dziedzicznych chorób krwi. Głównym ograniczeniem w stosowaniu tych komórek jest ich zbyt mała ilość, np. przy wykorzystaniu w leczeniu dorosłych pacjentów.

Prof. Hwang i jego zespół laboratoryjny, wraz z badaczami z NUS, odkryli zdolność syntetyzowanego laboratoryjnie związku C7 do zwiększania liczby krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

„Na podstawie badań przedklinicznych wydaje się, że C7 jest w stanie namnażać zgromadzone w banku komórki macierzyste krwi pępowinowej, aby wygenerować wystarczającą ilość dla dorosłych pacjentów po przeszczepach przy zachowaniu ich jakości” – powiedział prof. William Hwang

„Jest to ważny krok w kierunku poprawy wyników leczenia pacjentów po przeszczepach, zwłaszcza tych, którzy polegają na krwi pępowinowej jako jedynym źródle przeszczepów ze względu na brak w pełni dopasowanych komórek macierzystych szpiku kostnego lub krwi obwodowej ”.- twierdzi dr Francesca Lim, kierownik badania

W badaniach przedklinicznych wykazano, że stosowanie w leczeniu komórek macierzystych jest immunologicznie lepsze w porównaniu z innymi terapiami komórkowymi i genowymi, biorąc pod uwagę jego większą tolerancję na niedopasowanie antygenu HLA, zmniejszoną liczbę reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi i mniejszą częstość nawrotów.

 

Źródło: https://www.duke-nus.edu.sg/allnews/media-releases/stem-cell-technology-clinical-trial