W majowym wydaniu miesięcznika Transplantation and Cellular Therapy opublikowano wyniki kolejnych badań porównujących skuteczność przeszczepów krwi pępowinowej w porównaniu z przeszczepami komórek macierzystych ze szpiku kostnego i krwi obwodowej w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego. Badania wykazały, że przeszczep komórek z krwi pępowinowej jest bezpieczniejszy i lepiej przyswajalny u dorosłych biorców!

Naukowcy w swoim badaniu przeanalizowali wyniki 1066  pacjentów powyżej 20 roku życia, u których w latach 1996-2015 r. w ramach programu Duke Adult Bone Marrow Transplant (ABMT) został wykonany przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (HCT).

Badania wykazały, że pacjenci poddani przeszczepowi krwi pępowinowej wykazali lepsze wskaźniki przeżycia. Po roku od wykonania transfuzji, ryzyko zgonu było o 31% niższe niż w przypadku przeszczepu szpiku kostnego lub krwi obwodowej. U biorców krwi pępowinowej rzadziej występowała umiarkowana lub ciężka przewlekła choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD). Ponadto, czas śmiertelności bez nawrotu, a także czas do nawrotu był dłuższy, niż w przypadku komórek pozyskanych z innych źródeł.

Jak zaznaczają autorzy badania, ostatnie postępy w przeszczepianiu komórek macierzystych krwi pępowinowej, takie jak wdrożenie schematów kondycjonujących o mniejszej intensywności, przeszczepy podwójnych jednostek i ekspansja ex-vivo, poprawiły wczesną śmiertelność. Tym samym, czynią one krew pępowinową coraz bardziej atrakcyjnym źródłem hematopoetycznych komórek macierzystych dla dorosłych pacjentów.

 

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666636721008939?casa_token=I8nDNCvPPWYAAAAA:7E_SE2vgb8yl6R_96O_tGTZ_WfSmeFKeaP8e8BIj2Dq-0evb-SJuYpJD3PuqmqnzaMc0p2os