Wyniki badań, opublikowane ostatnio przez naukowców z UCLA, wskazują na zdolność komórek macierzystych do regeneracji zniszczonego mózgu! Terapie komórkami macierzystymi mogą np. powstrzymać postępujące udary lub stymulować procesy naprawcze mózgu.

Obecnie nie ma terapii, które mogłyby powstrzymać postęp udarów lub wzmocnić ograniczoną zdolność mózgu do samonaprawy po ich wystąpieniu. Nowe badanie opublikowane w Science Translational Medicine identyfikuje terapię komórkową, która może powstrzymać postępujące uszkodzenia spowodowane chorobą i stymulować procesy naprawcze mózgu.

Carmichael i jego współpracownicy ocenili efekty swojej terapii komórkami, wstrzykując je do mózgów myszy z uszkodzeniem mózgu podobnym do tego obserwowanego u ludzi we wczesnych i środkowych stadiach demencji.

„Po wstrzyknięciu nasza terapia komórkowa dotarła do uszkodzonych obszarów mózgu i wydzielała substancje chemiczne zwane czynnikami wzrostu, które stymulowały komórki macierzyste mózgu do wywołania odpowiedzi naprawczej” – mówi autorka badania, dr Irene Llorente.

Aktywacja tego procesu naprawczego nie tylko ograniczyła postęp uszkodzeń, ale także zwiększyła tworzenie nowych połączeń nerwowych i zwiększyła produkcję mieliny — substancji tłuszczowej, która pokrywa i chroni połączenia.

W przyszłości, jeśli w badaniach klinicznych na ludziach okaże się, że terapia jest bezpieczna i skuteczna, naukowcy przewidują, że stanie się ona produktem „z półki”, co oznacza, że ​​komórki będą produkowane masowo, zamrażane i wysyłane do szpitali. gdzie mogą być stosowane jako jednorazowa terapia dla osób z wczesnymi objawami tychże chorób.

 

Źródło: https://newsroom.ucla.edu/releases/stem-cell-therapy-recovery-stroke-dementia