Zespół naukowców z Chin zastosował autologicznie komórki macierzyste krwi pępowinowej u grupy wcześniaków. Wyniki badań wykazały, że u małych pacjentów przeszczep znacznie skrócił czas trwania wentylacji mechanicznej i tlenoterapii!

Poród przedwczesny to poważny problem zdrowotny na całym świecie. Dotyka od 5% do 18% urodzonych dzieci. Powikłania porodu przedwczesnego są główną, bezpośrednią przyczyną śmierci noworodków. Wynikają z reguły z zakłócenia standardowego dojrzewania narządów.

Głównymi narządami podatnymi na szereg różnego rodzaju powikłań wcześniaczych są mózg i płuca. Wraz z rozwojem intensywnej terapii zmniejszyła się śmiertelność wcześniaków. Jednak wiele osób, które przeżyły, boryka się z niepełnosprawnością przez całe życie, w tym z długotrwałymi powikłaniami oddechowymi, trudnościami w uczeniu się oraz problemami ze wzrokiem i słuchem.

Naukowcy z Chin przeprowadzili badania nad zastosowaniem krwi pępowinowej w leczeniu powikłań wcześniaczych. Piętnaścioro wcześniaków otrzymało infuzję autologicznych komórek macierzystych pozyskanych z krwi pępowinowej, a 16 niemowląt przydzielono do grupy kontrolnej.

Jak podkreślają autorzy badania, krew pępowinowa jest bogata w cenne komórki macierzyste, które z jednej strony są zdolne do samoodnowy, a z drugiej- mają potencjał różnicowania się w różne inne komórki. Ponadto ich działanie przyczynia się m.in. do naprawy tkanek i immunomodulacji.

Jak wykazały badania, infuzja komórek macierzystych w znacznym stopniu poprawiła stan zdrowia wcześniaków. Dzieci, które otrzymały przeszczep były poddawane wentylacji mechanicznej (3,2 dnia w porównaniu z 6,41 dnia) i tlenoterapii (5,33 dnia w porównaniu z 11,31 dnia) krócej, niż pacjenci z grupy kontrolnej.

 

Źródło: https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sctm.19-0106