Omidubicel jest produktem z komórek macierzystych krwi pępowinowej namnożonych w warunkach laboratoryjnych. Naukowcy donoszą, że oprócz znanych wczesnych korzyści, preparat wykazał długoterminową trwałość przeszczepu w okresie obserwacji do 10 lat!

Komórki macierzyste pozyskiwane z krwi pępowinowej są bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane niż komórki pozyskane z dorosłego organizmu. Ich zdolność regeneracyjna jest aż 10 razy większa, niż na przykład tych, pobieranych ze szpiku kostnego. Już teraz stosowane są w leczeniu ponad 80 jednostek chorobowych. Posiadają jednak swoje ograniczenia- nie zawsze pozyskana podczas porodu ilość jest wystarczająca do wykonania przeszczepienia, szczególnie u dorosłych pacjentów. Wyniki opublikowanych ostatnio badań wskazują natomiast, że wskazane ograniczenie może już wkrótce nie stanowić problemu dla współczesnej medycyny!

Omidubicel jest produktem z komórek macierzystych krwi pępowinowej namnożonych w warunkach laboratoryjnych. W poprzednich badaniach oceniono jego skuteczność w porównaniu ze standardowym przeszczepieniem krwi pępowinowej. Uczestnikami badania byli pacjenci chorujący na nowotwory hematologiczne.

Wyniki wykazały, że u chorych, którym podany został preparat namnożonych komórek krwi pępowinowej nastąpiła szybsza regeneracja układu krwiotwórczego. Częstość występowania bakteryjnych lub inwazyjnych zakażeń grzybiczych była niższa (37 %) niż w grupie kontrolnej (57%). Ponadto pacjenci poddani terapii Omidubicelem spędzali więcej czasu w  pierwszych 100 dniach po przeszczepie poza szpitalem (61 dni- Omidubicel, 48-grupa kontrolna).

Jak wykazały wcześniejsze badania, infuzja Omidubicelu powoduje szybką regenerację układu krwiotwórczego i zmniejszenie skali wczesnych powikłań związanych z dotychczas wykonywanymi przeszczepieniami.

Ostatnie badania potwierdzają, że oprócz znanych wczesnych korzyści, Omidubicel wykazał długoterminową trwałość przeszczepu, z zachowaną hematopoezą trójliniową i kompetencją immunologiczną w okresie do 10 lat obserwacji. Nie zaobserwowano również żadnych późnych przypadków wtórnej niewydolności przeszczepu, poza 5 pacjentami zgłoszonymi w analizie pierwotnej.

W świetle ostatnich doniesień, stosowanie Omidubicelu jako skutecznej, standardowej terapii może pozwolić na zniwelowanie problemu niewystarczającej ilości komórek macierzystych, z którym zmaga się współczesna medycyna.

 

 Źródła: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34157093/ , https://www.gamida-cell.com/wp-content/uploads/TCT_2021_horwitz_omidubicel_Phase_3.pdf, http://www.gamida-cell.com/wp-content/uploads/SOHO-2022-Lin-LTFU-poster.pdf#new_tab