W dniach 14-15 marca bieżącego roku w Londynie odbywał się kongres Advanced Therapies 2023, na którym jedną z prelegentek była właśnie Prof. Joanne Kurtzberg- światowej sławy ekspertka w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej, w tym przeszczepiania krwi pępowinowej oraz nowych zastosowań krwi pępowinowej w terapiach komórkowych i medycynie regeneracyjnej. Obecnie, kierowany przez nią zespół, skupia się na badaniu możliwości zastosowania komórek z krwi pępowinowej oraz komórek ze sznura pępowiny u dzieci z porażeniem mózgowym oraz zburzeniami ze spektrum autyzmu.

W porażeniu mózgowym sprawdzaliśmy skuteczność własnych komórek z krwi pępowinowej danego dziecka wstrzykiwanych dożylnie lub komórek z krwi pępowinowej od niespokrewnionego dawcy czy rodzeństwa, również wstrzykiwanych dożylnie – mówiła w swoim wystąpieniu prof. Kurtzberg.- Okazało się, że zarówno u dzieci, które otrzymały własną krew pępowinową, jak i u dzieci, które otrzymały ją od dawcy, poprawiały się po roku funkcje motoryczne, pod warunkiem, że krew była podawana w odpowiedniej dawce, czyli zawierała odpowiednią liczbę komórek (co najmniej 25 mln komórek na 1 kg masy ciała) – dodała prof. Kurtzberg. 

Przeszczep komórek macierzystych krwi pępowinowej, w porównaniu z komórkami mezenchymalnymi ze sznura pępowiny, wykazał lepsze wyniki.

Zespół prof. Kurtzberg pracuje również nad badaniem skuteczności terapii z wykorzystaniem krwi pępowinowej u dorosłych pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym oraz u dzieci z zamartwicą i encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną.

Według mnie komórki z krwi pępowinowej oraz komórki mezenchymalne ze sznura mają do odegrania rolę w leczeniu niektórych z tych chorób. Ale zanim będziemy mogli powiedzieć, że jest to dowiedzione, musimy przeprowadzić wiele dalszych badań – podsumowała Profesor.

 

 

Pełny artykuł, zawierający szczegółowe infromację, dostępny na stronie dziennik.pl  pod adresem:

https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8688715,komorki-macierzyste-moga-poprawiac-funkcjonowanie-dzieci-z-porazeniem-mozgowym.html?fbclid=IwAR1v6kGGrqf3dC1gIVs7UW4BljCYsz9U95S36WO60f-3K-qeRm363uyvyac